Khoá 79

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 8366
Số lượt tải: 487

Pháp âm cùng danh mục

Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
10080
725
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
6916
501
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7728
419
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
7704
558
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Thích Tâm Tiến
8029
305
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Thích Minh Thành
7034
251
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Thích Đạo Quang
13163
465
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Thích Pháp Đăng
7621
293
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Thích Đạo Duyệt
6105
311