Phước duyên gặp thầy

Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 16280
Số lượt tải: 2720

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17558
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12246
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11933
1867
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13552
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9426
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17142
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20037
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10234
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17748
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15167
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6682
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6358
297