Khóa 51

Tịnh độ ở đâu - Phật thất kỳ 51
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Số lượt nghe: 9289
Số lượt tải: 1279

Pháp âm cùng danh mục

Kinh niệm Phật Ba-la-mật (kỳ 4) - Phật thất kỳ 51
Thượng tọa Thích Nhật Từ
6244
808
Tiếng nói từ nội tâm - Phật thất kỳ 51
Thích Đức Trường
8030
892
Niệm Phật - con đường đưa đến chân hạnh phúc - Phật thất kỳ 51
Thích Minh Vũ
6534
848
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 4
Thượng tọa Thích Nhật Từ
3312
518
Tịnh độ ở đâu
Thượng tọa Thích Viên Trí
4711
713
Tiếng nói từ nội tâm
Thích Đức Tường
3341
550
Niệm Phật con đường đưa đến chân hạnh phúc
Thích Minh Vũ
3320
508