Phước duyên gặp thầy

Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 9487
Số lượt tải: 1337

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17643
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
12371
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11995
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16345
2720
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13627
2419
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
17225
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
20219
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
10307
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17831
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
15239
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6750
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6404
297