Khóa 55

Tìm lại nốt nhạc xưa
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 4062
Số lượt tải: 771

Pháp âm cùng danh mục

Khai thị - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
17910
2370
Hạnh Phúc Chân Thật - Phật thất kỳ 55
Thích Trí Thường
7276
873
Khai thị ý pháp thần mật của tổ sư Minh Đăng Quang - Phật thất kỳ 55
Hòa thượng Thích Giác Toàn
11710
1455
Lời khai thị hành sách đại sư - Phật thất kỳ 55
Thích Nguyên Hiền
4867
742
Tìm lại nốt nhạc xưa - Phật thất kỳ 55
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13043
1668
Người trẻ cần niệm Phật - Phật thất kỳ 55
Thượng tọa Thích Chân Tính
9730
1177
Hạnh phúc chân thật
Thích Trí Thường
4154
480
Khai thị
Hòa thượng Thích Giác Nhiên
4593
755
Lời khai thị Hành Sách Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2933
448
Lời khai thị của hòa thượng Giác Toàn
Hòa thượng Thích Giác Toàn
4930
723
Người trẻ cần niệm Phật
Thượng tọa Thích Chân Tính
6524
1286