Khóa 94

Tìm Lại Chơn Tâm
Giảng sư Thích Tâm Duyệt
Số lượt nghe: 1069
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1549
18
Tu có gì vui?
Chùa Hoằng Pháp
1114
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
1037
3
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1464
97
Chỉ Mình Giúp Mình
Thích Tâm Trường
1090
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1324
4
5 Nhân Sanh Tâm Bất Thiện
Thích Tâm Luân
1151
1
Hãy Lên Đường Thuyết Pháp
Thượng tọa Thích Chân Tính
5010
5
Tìm Lại Chơn Tâm
Thích Tâm Duyệt
1499
4
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1272
14
Giấc mơ gặp Phật
Thích Tâm Tri
1131
1
Đúng hay không "Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng?"
Thích Tâm Hạnh
1478
9