Khóa 84

Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Giảng sư Thích Trí Minh
Số lượt nghe: 5704
Số lượt tải: 190

Pháp âm cùng danh mục

Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
11164
707
Đi qua nghiệp duyên
Thích An Đạt
8424
260
Chuyển hóa nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
9023
613
Chuyển Hóa Nghiệp "Bà Tám"
Thích Tâm An
6121
234
Tìm hiểu chữ tu trong đạo Phật
Thích Trí Minh
10290
594
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9128
539
Đối trị bệnh hôn trầm giải đãi
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5377
196
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
13508
452
Ba Chướng Ngại Trên Lối Về Tịnh Độ phần 3
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
4627
200