Khóa 90

Tiềm thức niệm Phật
Giảng sư Thích Trí Minh
Số lượt nghe: 2182
Số lượt tải: 26

Pháp âm cùng danh mục

Đối mặt với khổ đau
Thượng tọa Thích Thiện Quý
1839
62
Bình an & xung đột
Thích Nữ Tâm Tâm
1570
36
Đối mặt với khổ đau
Thượng tọa Thích Thiện Quý
1472
42
Bình an & xung đột
Thích Nữ Tâm Tâm
1559
16
Buông bỏ bỏ buông
Thích Tâm An
2883
48
Buông bỏ bỏ buông
Thích Tâm An
1543
43
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Thích Tâm Chánh
2500
22
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Thích Tâm Chánh
1785
22
Hỷ xả hay xỉ vả
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1814
57
Hỷ xả hay xỉ vả
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
1468
69
Tiềm thức niệm Phật
Thích Trí Minh
1538
30