Một Ngày Qua

Thuyền Đời
Vy Oanh
Số lượt nghe: 9250
Số lượt tải: 1426

Pháp âm cùng danh mục

Về Chùa Sám Hối
Hùng Thanh
11909
1587
Việt Nam Và Phật Giáo
Nguyễn Đức
7172
1158
Chúng Ta Cùng Đi
6417
970
Một Ngày Qua
Trang Nhung
6967
1126
Xin Đừng Sát Sinh
Triệu Lộc
10823
1830
Đầu Xuân Đến Chùa
Tú Linh
6231
977
Phật Pháp Soi Đường Con Đi
Đông Quân
8500
1473
Tình Thương
Nguyễn Phi Hùng
7606
1306
Tâm Là Chủ
Thanh Sử
9620
1727
Một Ngày Qua
10022
1039
Đâu Phải Là Của Ta
Bích Phượng
8840
1543
Khóc Mà Chi
Đình Nguyên
11557
1719