Khóa 67

Thơm Ngát Hương Sen
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 9945
Số lượt tải: 1322

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13480
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9358
1250
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10397
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10130
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23493
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4069
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3621
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3680
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4931
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3994
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5419
996