Khóa 67

Thơm Ngát Hương Sen
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Số lượt nghe: 10153
Số lượt tải: 1322

Pháp âm cùng danh mục

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
13678
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
9552
1250
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
10606
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
10337
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
23706
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
4277
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3859
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3910
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5133
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
4229
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5666
996