Vu Lan nhạc khúc

Thờ kính mẹ cha _ Thanh Sử
Vu Lan Nhạc Khúc
Số lượt nghe: 12249
Số lượt tải: 2478

Pháp âm cùng danh mục

Nghĩ về mẹ nhân ngày Vu Lan
Thanh Sang
1169
1
Tháng bảy bên nhà _ Thanh Long
Vu Lan Nhạc Khúc
14070
1971
Tháng bảy Vu Lan _ Thanh Thúy
Vu Lan Nhạc Khúc
18260
2867
Vu Lan nhạc khúc _ Bích Phượng
Vu Lan Nhạc Khúc
18311
2715
Lễ Phật ngày Vu Lan _ Bích Phượng
Vu Lan Nhạc Khúc
16736
2606
Vu Lan mùa hiếu hạnh _ Hà Thanh
Vu Lan Nhạc Khúc
14622
1848
Tâm sự người cài hoa trắng _ Cao Duy
Vu Lan Nhạc Khúc
16050
2604
Vu Lan báo hiếu _ Trọng Nghĩa
Vu Lan Nhạc Khúc
13750
2338
Mục Kiền Liên nhớ mẹ _ Lệ Thu
Vu Lan Nhạc Khúc
15124
2312
Vu Lan thắng hội _ Yến Thu
Vu Lan Nhạc Khúc
10811
1650
Bông hồng trắng
Vu Lan Nhạc Khúc
12715
2537
Vu lan nhớ mẹ _ Tâm Hiếu
Vu Lan Nhạc Khúc
15069
2286