Khóa 81

Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 8907
Số lượt tải: 994

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19630
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7353
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14081
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10788
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6244
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6609
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17608
532
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21424
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17153
457