Khóa 81

Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 8446
Số lượt tải: 994

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19182
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
6940
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13546
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10329
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
5793
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6209
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17185
532
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21025
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16585
457