Khóa 81

Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 8660
Số lượt tải: 994

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19391
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7156
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
13803
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10560
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6015
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6404
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17386
532
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21215
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16917
457