Khóa 81

Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 9021
Số lượt tải: 994

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19756
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7465
235
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
14192
682
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10893
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6354
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6710
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17712
532
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21524
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
17276
457