Khóa 81

Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 13807
Số lượt tải: 682

Pháp âm cùng danh mục

Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
19392
800
Bạn đã biết lắng nghe?
Thích Tâm An
7158
235
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
10560
405
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
6018
242
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
6405
260
Giá trị của giới luật
Thượng tọa Thích Tắc Huê
17390
532
Thiện căn, Phước đức, Nhân duyên
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8663
994
Năm Thân nói chuyện Khỉ
Thích Thiện Minh
21215
609
Thực tập hạnh Bồ-tát
Thượng tọa Thích Viên Trí
16917
457