Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 8907
Số lượt tải: 1009

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11526
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12187
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10557
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9418
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17946
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12305
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10801
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10493
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8184
293