Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 9102
Số lượt tải: 1010

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11672
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12345
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10669
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9550
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18084
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12440
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10936
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10654
424
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8329
293