Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 10369
Số lượt tải: 422

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8785
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11449
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12096
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10487
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9324
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17853
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12222
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10708
343
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8096
293