Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 10951
Số lượt tải: 424

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9456
1010
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11942
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12691
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10948
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9806
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18375
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12692
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11206
343
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8602
293