Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 10505
Số lượt tải: 422

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8917
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11537
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12196
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10567
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9427
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17958
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12319
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10810
343
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8197
293