Khóa 80

Thế nào là được - KTPT 80
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 10665
Số lượt tải: 424

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9118
1010
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11680
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12356
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10676
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9556
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18091
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12451
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10944
343
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8341
293