Ngày Sau Ta Về Đâu

Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
Số lượt nghe: 17818
Số lượt tải: 2812

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7829
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10503
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10343
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10933
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16981
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13826
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8846
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9360
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12461
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19445
2898
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20139
3543
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11344
1535