Khóa 57

Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 17774
Số lượt tải: 3067

Pháp âm cùng danh mục

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Thích Minh Thành
8358
1614
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Thượng Tọa Thích Minh Thành
65751
9127
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Thích Nguyên Hiền
8142
1729
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Thích Trí Thường
12376
2258
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Thích Nguyên Hiền
2846
456
Hạnh nguyện người tu 2
Thích Minh Thành
2799
463
Mẹ ơi con chỉ cần
Thượng Tọa Thích Minh Thành
5504
1291
Hành động người hiền trí
Thích Trí Thường
2864
525
Thanh thản niệm Phật
Thích Giác Đăng
3586
631