Khóa 96

Thánh Ăn
Giảng sư Thích Tâm Tri
Số lượt nghe: 301
Số lượt tải: 2

Pháp âm cùng danh mục

Tu Thế Nào Cho Đúng?
Thích Tâm Mạnh
634
274
Tu Thế Nào Cho Đúng?
Thích Tâm Mạnh
227
0
Tọa đàm: ĐÊM CUỐI BÊN NHAU | KTPT 96 chùa Hoằng Pháp
287
0
Bốn Phước Báu
Thượng tọa Thích Chân Tính
357
0
Bốn Phước Báu
Thượng tọa Thích Chân Tính
243
2
Thánh Ăn
Thích Tâm Tri
201
0
Tâm Sự Đời Tu
Thích Tâm Duyệt
273
0
Tâm Sự Đời Tu
Thích Tâm Duyệt
208
0
Thương Ai Bằng Thương Mình
Thích Tâm Dược
295
0
Thương Ai Bằng Thương Mình
Thích Tâm Dược
234
1
Bến Đỗ Bình Yên - ĐĐ. Thích Tâm Trịnh
Thích Tâm Trịnh
290
2
Bốn Pháp Xác Lập Nên Người Đạo Đức - ĐĐ. Thích Tâm Luân
Thích Tâm Luân
257
14