Cải Lương Phật Giáo

Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Số lượt nghe: 25734
Số lượt tải: 15272

Pháp âm cùng danh mục

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2030
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1647
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1994
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3759
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7519
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5163
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10693
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5462
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8890
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33317
1814
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12770
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22910
20161