Cải Lương Phật Giáo

Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 7511
Số lượt tải: 457

Pháp âm cùng danh mục

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2013
66
Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1640
75
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1987
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3751
54
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5154
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10683
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5456
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8883
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33306
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25716
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12765
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22894
20161