Lễ Sám Hối

Tâm Sự Đầu Năm
Giảng sư Thích Tâm Đạo
Số lượt nghe: 803
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
791
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
732
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
843
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
764
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
417
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
409
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
899
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
981
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1016
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
980
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1033
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
955
1