Khóa 72

Tại Sao Tôi Đi Tu
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 7873
Số lượt tải: 1127

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9164
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6948
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7089
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7288
696
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
13843
1213
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7235
808
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4800
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5963
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
5784
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6497
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6453
1025