Khóa 72

Tại Sao Tôi Đi Tu
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 13844
Số lượt tải: 1213

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
9167
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6949
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
7090
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
7289
696
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
7237
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7876
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4801
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5967
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
5787
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6498
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6454
1025