Khóa 72

Tại Sao Tôi Đi Tu
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 13296
Số lượt tải: 1213

Pháp âm cùng danh mục

Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
8447
879
Kinh A Di Đà Giảng Giải Phần 3
Thích Pháp Đăng
6467
654
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6594
806
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
6807
696
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
6747
808
Tại Sao Tôi Đi Tu
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
7395
1127
Ý Nghĩa Tịnh Độ
Thích Giác Hiệp
4278
727
Chánh Niệm Lúc Lâm Chung
Thượng tọa Thích Đồng Thành
5420
1001
Kinh A Di Đà Giảng Giải phần 3
Thích Pháp Đăng
5201
750
Vượt Khó
Thích Trí Thường
6034
1124
Về Nơi Cõi Tịnh
Thích Đức Trường
5922
1025