Lễ Sám Hối

Tại Sao Tôi Chọn Pháp Môn Tịnh Độ?
Số lượt nghe: 1020
Số lượt tải: 87

Pháp âm cùng danh mục

"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
799
0
"ĐỨC PHẬT" Nhà giáo dục vĩ đại | ĐĐ. Thích Tâm Triệu
Thích Tâm Triệu
738
31
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
849
0
Năm phương pháp diệt trừ phiền giận | ĐĐ. Thích Tâm Mạnh
Thích Tâm Mạnh
779
30
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
420
0
Long vương chờ Phật - ĐĐ. Thích Tâm Tri
Thích Tâm Tri
412
6
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
905
3
Hạnh Phúc Ở Đâu? - ĐĐ. Thích Tâm Mãn
Thích Tâm Mãn
994
53
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
1022
45
Chư Phật Là Bình Đẳng
Thích Tâm Hiệp
985
0
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
1038
2
Đức Tin Của Người Học Phật
Thích Tâm Dược
960
1