Phước duyên gặp thầy

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 11445
Số lượt tải: 1867

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
16986
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11506
1629
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
15670
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
12884
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
8912
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16356
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
18790
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9709
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
16958
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14659
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6146
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
5906
297