Phước duyên gặp thầy

Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 11718
Số lượt tải: 1867

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17257
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11927
1629
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16049
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13308
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9196
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16802
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19444
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9998
2010
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
17436
2487
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14919
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6466
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6167
297