Khóa 80

Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 12122
Số lượt tải: 838

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8818
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11471
939
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10509
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9353
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17877
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12249
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10732
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10413
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8118
293