Khóa 80

Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 10702
Số lượt tải: 343

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8780
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11444
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12093
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10482
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9319
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17848
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12217
383
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10358
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8093
293