Khóa 80

Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 10797
Số lượt tải: 343

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8903
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11525
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12182
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10555
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9416
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17942
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12304
383
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10490
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8180
293