Khóa 80

Sống gởi thác về - KTPT 80
Giảng sư Thích Trí Minh
Số lượt nghe: 8280
Số lượt tải: 293

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9022
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11627
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12297
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10629
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9508
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18039
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12399
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10894
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10593
422