Khóa 80

Sống gởi thác về - KTPT 80
Giảng sư Thích Trí Minh
Số lượt nghe: 8419
Số lượt tải: 293

Pháp âm cùng danh mục

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9223
1010
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11756
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
12441
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10756
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
9629
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
18178
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
12516
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11017
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10756
424