Ngày Sau Ta Về Đâu

Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
Số lượt nghe: 11195
Số lượt tải: 1535

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7680
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10360
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10100
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10790
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16826
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13681
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
8617
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9216
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12336
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19310
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17651
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20016
3543