Ngày Sau Ta Về Đâu

Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
Số lượt nghe: 11642
Số lượt tải: 1535

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
8179
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10893
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
11050
2012
Mùa hè tu học
Đông Quân
11255
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
17359
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
14166
2097
Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
9219
1486
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9739
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12850
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19787
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
18244
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
20472
3543