Ngày Sau Ta Về Đâu

Sinh viên rèn luyện chữ tâm
Đức Quang & Bảo Như
Số lượt nghe: 8563
Số lượt tải: 1486

Pháp âm cùng danh mục

Lời Kết - Album Ngày Sau Ta Về Đâu
Thích Chân Tính
7653
834
Rửa sạch đôi tay
Đình Nguyên
10322
1825
Khắc ghi ơn thầy
Vân Khánh
10043
1997
Mùa hè tu học
Đông Quân
10761
1337
Niệm Phật thoát luân hồi
Trung Hậu
16793
2453
Giữa dòng đời
Đình Nguyên
13648
2097
Những người thầm lăng
Thùy Dương
9133
1529
Ươm hạt giống lành
Thanh Ngọc
12300
2306
Ngày Sau Ta Về Đâu
Quý Luân
19283
2898
Thầy dạy con niệm Phật
Vân Khánh
17613
2812
Cha mẹ tình thâm
Trung Hậu
19990
3541
Sinh viên tu học
Đức Quang & Hoài Uyên
11164
1535