Khóa 77

Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 9054
Số lượt tải: 639

Pháp âm cùng danh mục

Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
6695
526
Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
7427
404
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
18779
1029
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
14678
589
Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Thích Tâm Đại
9838
330
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
8530
685
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
9570
359
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
10488
1053
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
12196
553