Khóa 77

Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 9276
Số lượt tải: 639

Pháp âm cùng danh mục

Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
6905
526
Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
7686
404
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
19006
1029
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
14894
589
Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Thích Tâm Đại
10057
330
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
8748
685
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
9802
359
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
10718
1053
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
12401
553