Khóa 77

Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 9837
Số lượt tải: 330

Pháp âm cùng danh mục

Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
6695
526
Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
7427
404
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
18779
1029
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
14678
589
Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Thích Tâm Đại
9054
639
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
8529
685
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
9569
359
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
10488
1053
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
12195
553