Khóa 77

Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Giảng sư Thích Tâm Đại
Số lượt nghe: 10113
Số lượt tải: 330

Pháp âm cùng danh mục

Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
6940
526
Lập chí - KTPT 77
Thích Tâm Viên
7725
404
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
19050
1029
Nghĩ về đạo làm người - KTPT 77
Thích Tâm Hòa
14937
589
Siêu độ qua pháp môn niệm Phật - KTPT 77
Thích Tâm Đại
9328
639
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
8797
685
Cố gắng đừng chủ quan - KTPT 77
Thích Tâm Mẫn
9842
359
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
10767
1053
Tâm sự với những người làm cha mẹ - KTPT 77
Thích Tâm Nguyên
12439
553