Phật Sự

Sám Hối
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 1250
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
1238
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1390
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
1261
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
1243
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
2234
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2655
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6597
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
5159
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8606
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7692
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
9053
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10655
361