Phật Sự

Sám Hối
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 966
Số lượt tải: 0

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
829
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1061
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
984
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
978
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1967
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2376
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6329
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4893
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8303
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7402
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8723
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10365
361