Phật Sự

Sám Hối
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 713
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
322
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
705
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
672
0
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
691
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1694
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2068
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6066
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4598
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7998
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7114
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8356
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10087
361