Phật Sự

Sám Hối
Giảng sư Thích Tâm Hạnh
Số lượt nghe: 817
Số lượt tải: 1

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
530
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
857
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
790
0
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
815
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1806
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2183
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6163
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4705
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8105
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7223
305
Phổ độ
Thượng tọa Thích Chân Tính
8531
393
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10194
361