Khóa 34 đến 42

Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Giảng sư Thích Giác Hóa
Số lượt nghe: 6825
Số lượt tải: 1040

Pháp âm cùng danh mục

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Thượng tọa Thích Phước Tiến
16793
2730
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Thích Minh Thành
7373
1173
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Hòa thượng Thích Giác Hạnh
18931
2676
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Thượng tọa Thích Giác Đăng
8250
1323
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Thích Thiện Ý
5458
783
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Thượng tọa Thích Phước Tiến
13231
2201
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Thượng tọa Thích Viên Trí
12958
1890
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Thượng tọa Thích Phước Tiến
19054
3129
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Thượng tọa Thích Phước Tiến
12027
2065
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Thượng tọa Thích Giác Đăng
9983
1618
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Thích Minh Thành
6152
991
Lẽ thật cuộc đời - Phật thất kỳ 39
Thích Minh Thành
8121
1350