Khóa 59

Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau
Giảng sư Thích Chánh Định
Số lượt nghe: 5060
Số lượt tải: 678

Pháp âm cùng danh mục

Bát chánh đạo - Phật thất 59
Hòa thượng Thích Nguyên Trực
18664
2804
Phật pháp diệu huyền - Phật thất 59
Thích Trí Huệ
27443
3814
Quan điểm Phật giáo về hạnh phúc và khổ đau - Phật thất 59
Thích Chánh Định
14697
3176
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 6 - Phật thất 59
Thượng tọa Thích Nhật Từ
10166
1481
Công đức hỷ xả - Phật thất 59
Thích Quảng Mỹ
13759
2078
Công đức hỷ xả
Thích Quảng Mỹ
3590
582
Bát Chánh Đạo
Thích Nguyên Trực
6959
788
Kinh niệm Phật Ba la mật
Thượng tọa Thích Nhật Từ
4326
721
Phật pháp diệu huyền
Thích Trí Huệ
4459
1668