Khóa 71

Phước Tràn Phước Vét
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Số lượt nghe: 8203
Số lượt tải: 1251

Pháp âm cùng danh mục

Vững Chãi Và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
14749
1968
Số Phận
Thích Trí Thường
16013
1800
Phước Tràn Phước Vét
Thượng tọa Thích Giác Đăng
10103
1383
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
6280
680
Hướng về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
9228
1008
Kinh A Di Đà Giảng Giải - phần 2
Thích Pháp Đăng
7725
821
Ý Niệm Siêu Việt
Thích Nhật Tín
4128
643
Kinh A Di Đà Giảng Giải
Thích Pháp Đăng
4775
574
Hướng Về Tịnh Độ
Thượng tọa Thích Quang Thạnh
3342
560
Số Phận
Thích Trí Thường
7885
1528
Vững Chãi và Bao Dung
Thượng tọa Thích Trí Chơn
8603
1519