Phước duyên gặp thầy

Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
Số lượt nghe: 17308
Số lượt tải: 2487

Pháp âm cùng danh mục

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
17212
2614
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
11850
1629
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
11682
1867
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
16008
2718
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
13246
2419
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
9149
1337
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
16723
2875
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
19344
3556
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
9950
2010
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
14878
2646
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải
6420
681
Lời kết
Phật tử Tịnh Hải
6121
297