Khóa 61

Phước đức và công đức - Phật thất 61
Giảng sư Thích Quảng Mỹ
Số lượt nghe: 14343
Số lượt tải: 1796

Pháp âm cùng danh mục

Cõi Tâm - Phật thất 61
Thượng tọa Thích Trí Chơn
20462
3267
Vượt thoát khổ đau - Phật thất 61
Thích Phước Nghiêm
15605
2214
Lòng tin của hành giả Tịnh độ - Phật thất 61
Thượng tọa Thích Thiện Pháp
10161
1479
Trong những giây phút cuối - Phật thất 61
Thích Minh Từ
17839
2323
Cõi tâm
Thượng tọa Thích Trí Chơn
6599
1403
Trong những giây phút cuối
Thích Minh Từ
3839
785
Lòng tin của hành giả tịnh độ
Thượng tọa Thích Thiện Pháp
3503
577
Phước đức và công đức
Thích Quảng Mỹ
3790
1095
Vượt thoát khổ đau
Thích Phước Nghiêm
4619
804