Phật Sự

Phổ độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 8114
Số lượt tải: 378

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
117
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
444
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
446
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
468
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
470
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1452
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
1832
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
5803
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4343
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7744
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
6818
299
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
9844
361