Phật Sự

Phổ độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 8302
Số lượt tải: 393

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
274
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
642
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
621
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
660
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
640
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1636
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2010
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6015
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4531
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
7938
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7056
305
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10025
361