Phật Sự

Phổ độ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 8723
Số lượt tải: 393

Pháp âm cùng danh mục

LỄ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA TRƯỜNG PHÁP (Chi nhánh chùa Hoằng Pháp tại Hậu Giang)
Các buổi lễ và Phật sự - Thể Loại Khác
829
2
Lễ đặt đá xây dựng chánh điện chùa Đăng Pháp - Bình Phước
Chùa Hoằng Pháp
1061
1
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
967
0
Sám Hối
Thích Tâm Hạnh
984
1
Đại Lễ Cầu An Đầu Năm Canh Tý
Thượng tọa Thích Chân Tính
978
50
Vững tiến
Chùa Hoằng Pháp
1967
1
Pháp Duyên
Chùa Hoằng Pháp
2376
55
Quảng độ
Chùa Hoằng Pháp
6329
199
Hoằng pháp tại Đài Loan 2016
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
4893
169
Pháp luân
Chùa Hoằng Pháp
8303
232
Ký sự_Đường ta đi
Thượng tọa Thích Chân Tính
7402
305
Dấu chân trên đảo ngọc (Phật sự tại Đài Loan)
Chùa Hoằng Pháp
10365
361