Lời Thầy Khuyên

Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 29837
Số lượt tải: 4957

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
55
0
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19445
2865
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22818
3557
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
15944
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12347
1893