Lời Thầy Khuyên

Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 30087
Số lượt tải: 4959

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
183
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19656
2866
Oai Nghi Người Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
22965
3560
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16090
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12497
1894