Chùa Biên Dịch

Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Số lượt nghe: 18842
Số lượt tải: 2422

Pháp âm cùng danh mục

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
20002
2295
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
11417
1710
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
15279
2168
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28940
2705
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
26772
2802
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
13775
2082