Khóa 65

Phát Bồ Đề tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Số lượt nghe: 4677
Số lượt tải: 730

Pháp âm cùng danh mục

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11612
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17333
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9437
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11951
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11520
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18238
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4151
653
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3987
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4479
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7023
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3935
386