Khóa 89

Phẩm chất cao quý của người tu
Giảng sư Thích Nữ Như Lan
Số lượt nghe: 1124
Số lượt tải: 63

Pháp âm cùng danh mục

Tuổi xế chiều
Thích Tâm Chánh
2255
139
Tuổi xế chiều
Thích Tâm Chánh
1065
44
Cầu như nào để siêu?
Thích Đạo Quang
1268
76
Lá thư gửi mẹ
Thích Pháp Đăng
1287
27
Thương
Thích Tâm Luân
1150
33
Rong chơi miền Tịnh Độ
Thích Trí Minh
1096
24
Lá thư gửi mẹ
Thích Pháp Đăng
1497
41
Phẩm chất cao quý của người tu
Thích Nữ Như Lan
1399
57
Cầu như nào để siêu?
Thích Đạo Quang
1193
29
Thương
Thích Tâm Luân
1612
15
Rong chơi miền tịnh độ
Thích Trí Minh
1511
52