Lễ Giỗ Tổ

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 4543
Số lượt tải: 148

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
743
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
704
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2147
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7109
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2302
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7140
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6436
361
Hoài niệm ân sư
5880
484