Lễ Giỗ Tổ

Ơn thầy tế độ
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 4750
Số lượt tải: 148

Pháp âm cùng danh mục

Lễ Giỗ Tổ 2020
Chùa Hoằng Pháp
913
1
Lễ Giỗ Tổ 2019
Chùa Hoằng Pháp
901
1
Lễ giỗ Tổ 2018
Chùa Hoằng Pháp
2365
8
Lễ giỗ Tổ 2017
7314
48
Lễ giỗ Tổ 2016
Chùa Hoằng Pháp
2487
29
Lễ giổ Tổ 2014
Chùa Hoằng Pháp
7325
279
Lễ giỗ Tổ 2013
6622
361
Hoài niệm ân sư
6118
484