Khóa 83

Ơn sâu nghĩa nặng
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 23304
Số lượt tải: 719

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19461
766
Buồn
Thích Tâm Đại
8243
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15860
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16564
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14256
422
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7044
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7456
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9722
291
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5465
223