Khóa 83

Ơn sâu nghĩa nặng
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 5740
Số lượt tải: 223

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19699
766
Buồn
Thích Tâm Đại
8596
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
16196
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16806
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14617
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23560
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7293
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7751
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
10318
291