Khóa 83

Ơn sâu nghĩa nặng
Giảng sư Thích Minh Thành
Số lượt nghe: 5466
Số lượt tải: 223

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19464
766
Buồn
Thích Tâm Đại
8246
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
15864
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16565
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14258
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23305
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7045
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7457
258
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9724
291