Cải Lương Phật Giáo

Oan gia - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
Số lượt nghe: 1647
Số lượt tải: 75

Pháp âm cùng danh mục

Oan gia - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
2030
66
Lưới tình - Phần 2 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
1994
145
Lưới tình - Phần 1 (Cải Lương Phật Giáo)
Chùa Hoằng Pháp
3759
54
Thả Một Bè Lau - tập 3
Chùa Hoằng Pháp
7519
457
Thả Một Bè Lau - tập 2
Chùa Hoằng Pháp
5163
374
Thả Một Bè Lau - tập 1
Chùa Hoằng Pháp
10693
475
Mê hồn trận - Phần 2
Chùa Hoằng Pháp
5462
383
Mê hồn trận - Phần 1
Chùa Hoằng Pháp
8890
355
Quan Âm Thị Kính
Chùa Hoằng Pháp
33317
1814
Tham tiền niệm Phật
Biên soạn Thanh Kim Huệ
25735
15272
Cán cân nhuộm máu
Lê Quang Nam
12770
1675
Tiền thân đức Phật A-di-đà
Biên soạn Thanh Kim Huệ
22910
20161