Lời Thầy Khuyên

Oai Nghi Người Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 22817
Số lượt tải: 3557

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
55
0
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
19445
2865
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
29837
4957
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
15944
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12347
1893