Lời Thầy Khuyên

Oai Nghi Người Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 23299
Số lượt tải: 3560

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
410
2
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
20008
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30454
4959
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16375
2701
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
12826
1894