Lời Thầy Khuyên

Oai Nghi Người Xuất Gia
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Số lượt nghe: 23617
Số lượt tải: 3560

Pháp âm cùng danh mục

Những Kỷ Niệm Bên Mẹ - TT. Thích Chân Tính
Thích Chân Tính
664
6
Người Xuất Gia Khắc Cốt Ghi Tâm
Thượng tọa Thích Chân Tính
20393
2866
Phật Pháp Cứu Đời Tôi
Thượng tọa Thích Chân Tính
30757
4959
Ý Nghĩa Xuất Gia
Thượng tọa Thích Chân Tính
16658
2703
Lời Thầy Khuyến Tu
Thượng tọa Thích Chân Tính
13184
1894