Khóa 83

Nói với tuổi 50
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Số lượt nghe: 10468
Số lượt tải: 291

Pháp âm cùng danh mục

Buồn
Thích Tâm Đại
19746
766
Buồn
Thích Tâm Đại
8651
260
Nói với tuổi 50
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
16245
900
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
16849
539
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
14666
422
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
23607
719
Ba chướng ngại trên lối về Tịnh Độ (phần 2)
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
7341
266
Quyết tâm tiến đạo
Thích Pháp Đăng
7793
258
Ơn sâu nghĩa nặng
Thích Minh Thành
5791
223